Juridische vermeldingen

Credits en afdrukken

Object

Het doel van deze algemene voorwaarden is het definiëren van de voorwaarden voor het ter beschikking stellen van de chatel.com site diensten, hierna te noemen "de dienst", en de voorwaarden voor het gebruik van de dienst door de gebruiker (elke persoon die gebruik maakt van de site of een van de diensten die worden aangeboden op de site).

Elke toegang tot en/of elk gebruik van de website www.chatel.com impliceert de aanvaarding en naleving van alle voorwaarden van deze voorwaarden en hun onvoorwaardelijke aanvaarding. Zij vormen dus een contract tussen de dienst en de gebruiker.

Indien de gebruiker niet akkoord wenst te gaan met het geheel of een deel van deze algemene voorwaarden, wordt hij verzocht af te zien van elk gebruik van de dienst.

Juridische informatie

Eigenaars:

De website www.chatel.com is de gezamenlijke eigendom van het toeristenbureau en de skiliftmaatschappij Châtel.

De website www.chatel.com wordt bewerkt door :


Châtel Tourisme
14, route de Thonon
BP 40
74390 Châtel
Tél. :+33(0)4 50 73 22 44 - touristoffice@chatel.com
Siret 776 554 842 00018 - Code APE 7990Z
Président : Jean-Pierre Vesin.

Realisatie van de site

- Grafisch creëren : Agence Thuria - Z.U du Bois Rond - 73400 Marthod - Tél : +33(0)479 37 65 85 - info@thuria.com Agence Thuria
- Realisatie, ontwikkeling, hosting van de website door Ingenie
Création technique du site internetSystème d'Information Touristique Apidae, Développement du CMSSEOHébergement - Ingénie - Rue des Sept Laux - ZA Les Pérelles - 38570 Le Cheylas - France • Tél : 04 38 72 91 00 - www.ingenie.fr
CRM Tourisme Ingénie : Brochures et DocumentationNewsletter/E-mailing
Logiciel de gestion des disponibilités

Publiceren en content schrijven:

De informatie die op chatel.com wordt gepubliceerd, is geschreven door de multimediadienst Châtel Tourisme of is afkomstig van informatie die rechtstreeks naar Châtel Tourisme wordt verzonden:
 • door de overheidsdiensten en de vestigingen van de gemeente Châtel.
 • door de dienstverleners van de gemeente Châtel en de leden van de vereniging Office de Tourisme de Châtel.
 • door elke andere dienstverlener die aandelen heeft met betrekking tot de gemeente Châtel.

Foto-, video- en radiocredits:

- Jean-François Vuarand
- Vincent Thiébaut
- Sylvain Cochard
- Matthieu Vitré
- Jean-Baptiste Bieuville
- Motiv Oxygen
- Val Media
- Association des Portes du Soleil
- Radio Châtel
- Châtel TV
- Jean-Maurice Gouédard
- Geoffrey Vabre
- Mairie de Châtel
- Pixabay.com


Wettelijke vermeldingen


Het resort Châtel heeft deze site geopend voor de persoonlijke informatie van haar gebruikers. Geen enkel commercieel gebruik, zelfs niet gedeeltelijk, van de daar gepresenteerde gegevens mag worden gemaakt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van het Châtel-resort.

De presentatie en de inhoud van deze site vormen samen een werk dat beschermd wordt door de geldende wetten op het intellectuele eigendom, waarvan het station van Châtel de eigenaar is. Geen enkele reproductie en/of voorstelling, gedeeltelijk of integraal, kan worden gemaakt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van het station van Châtel;.
De tekeningen, foto's, beelden, teksten, animaties, al dan niet met geluid, en andere documentatie op deze website zijn onderworpen aan industriële en/of intellectuele eigendomsrechten en zijn, naargelang het geval, het eigendom van het station van Châtel of van derden die het station van Châtel hebben gemachtigd om ze op beperkte basis te gebruiken. Als zodanig is elke gedeeltelijke of volledige reproductie, representatie, aanpassing, vertaling en/of transformatie of overdracht naar een andere site verboden. Het kopiëren voor privégebruik van deze verschillende rechtenobjecten is toegestaan. De gedeeltelijke of volledige reproductie ervan, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van het station van Châtel, is strikt verboden, met uitzondering van de reproductie ten behoeve van de pers.

De informatie op deze site is niet contractueel bindend voor het resort Châtel.
Het Châtel resort zal redelijke inspanningen leveren om actuele en accurate informatie op deze website op te nemen, maar geeft geen verklaringen of garanties of geeft geen garantie met betrekking tot de nauwkeurigheid, valuta of volledigheid van de verstrekte informatie. Het resort Châtel is niet aansprakelijk voor enige schade of letsel als gevolg van uw toegang tot, of de onmogelijkheid van toegang tot, deze website of enige vertrouwen toegevoegd aan de informatie op deze website.
Deze website kan links of verwijzingen naar andere sites bevatten, maar het Châtel-station is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke andere sites en is niet aansprakelijk voor enige schade of letsel die daaruit voortvloeit. Links naar andere sites worden alleen voor het gemak aan de gebruikers van deze website aangeboden.
Deze website wordt aangeboden als een dienst aan haar bezoekers. Het resort Châtel behoudt zich het recht voor om de inhoud van deze site te verwijderen, te wijzigen of aan te vullen op elk gewenst moment, om welke reden dan ook, zonder kennisgeving aan iedereen.
Indien een anomalie aan onze aandacht ontsnapt zou zijn, kan deze slechts onvrijwillig zijn en verbinden wij ons ertoe om de overeenstemmende informatie op gerechtvaardigde en erkende vraag, gericht aan het station van Châtel, in te trekken:

CHATEL TOURISME - B.P. 40 74390 CHATEL - Tél. 33 (0)4 50 73 22 44 - Fax. 33 (0)4 50 73 22 87 - e-mail

Auteursrechten


De informatie, documenten en foto's op deze site zijn beschermd door het auteursrecht en/of intellectueel eigendomsrecht. Elke reproductie of volledige of gedeeltelijke weergave van deze site door welk proces dan ook, zonder de uitdrukkelijke toestemming van Le Châtel Tourisme, is verboden en vormt een inbreuk die strafbaar is door de artikelen L335-2 en volgende van het Wetboek van Intellectuele Eigendom. De handelsmerken van haar partners, evenals de logo's die op de site zijn gedeponeerde handelsmerken. De afbeeldingen op de site zijn auteursrechtelijk beschermd. Elke volledige of gedeeltelijke reproductie van deze beelden, deze merken of deze logo's, gemaakt van de elementen van de site, is verboden zonder de uitdrukkelijke toestemming van de Dienst voor Toerisme van Châtel, in de zin van artikel L713-2 van de Code de la Propriété intellectuelle.

Persoonlijke informatie


Met respect voor het privéleven van zijn gebruikers, verbindt Châtel Tourisme zich ertoe dat het verzamelen en verwerken van persoonlijke informatie, uitgevoerd binnen deze site, zal gebeuren in overeenstemming met de wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 met betrekking tot de verwerking van gegevens, bestanden en vrijheden, bekend als de "Data Protection Act". Als zodanig is de chatel.com site onderworpen aan een verklaring aan de CNIL.

Overeenkomstig artikel 34 van de wet "Informatique et Libertés", garandeert Châtel Tourisme de gebruiker een recht van verzet, toegang en rectificatie van de hem betreffende persoonsgegevens.
De Gebruiker heeft de mogelijkheid om dit recht uit te oefenen:
 • door gebruik te maken van het bijgeleverde contactformulier;
 • door rechtstreeks contact met ons op te nemen op het volgende adres: touristoffice@chatel.com


Gebruik van cookies

De gebruiker wordt ervan op de hoogte gebracht dat wij "cookies" gebruiken om informatie over de gebruikers van de site te verzamelen en op te slaan.
Een cookie is een klein gegevensbestand dat onze server terugstuurt naar uw browser wanneer u onze site bezoekt.
Wij informeren u dat u zich te allen tijde tegen de opname van "cookies" kunt verzetten door deze te wissen of door uw browser zo te configureren dat deze cookies weigert of neutraliseert.
De door middel van cookies verzamelde informatie kan met name voor de volgende doeleinden worden gebruikt:

Houd bijvoorbeeld het verkeer in de gaten:
 • het IP-adres van waaruit u de site bezoekt,
 • het type browser en besturingssysteem dat wordt gebruikt om toegang te krijgen tot de site,
 • de datum en tijd waarop u de site bezoekt,
 • de pagina's die u bezoekt,
 • het internetadres van de website van waaruit u de site hebt bezocht.
 • Identificeren van regelmatige gebruikers voor statistische/analytische doeleinden.
Pas Châtel Tourisme-diensten, inhoud en reclame aan en meet de effectiviteit van uw promotie.
 

Châtel logo

Het logo van het Châtel-station mag niet worden gewijzigd (proporties, kleuren, elementen) en mag niet worden getransformeerd, geanimeerd of anderszins worden verwerkt. Het logo van het resort Châtel mag alleen worden gebruikt en geassocieerd met controleerbare informatie. Het mag met name alleen worden gebruikt ter illustratie van de betrekkingen met het Châtel-resort of naar behoren opgezette partnerschapsacties. Châtel Tourisme behoudt zich het recht voor om goed te keuren of af te wijzen elk gebruik van haar logo om het juiste gebruik ervan te waarborgen, in overeenstemming met de ethiek, moraal en belangen van het resort Châtel. Châtel Tourisme behoudt zich het recht voor om de gebruiksvoorwaarden van haar logo te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.


Links leggen


Châtel Tourisme staat de creatie toe van een hyperlink naar alle internetsites, met uitzondering van de sites waar polemische, pornografische of xenofobe informatie wordt verspreid of die de gevoeligheid van het grootste aantal sites meer kunnen schaden. De link moet in een nieuw venster verschijnen. De pagina's van de site www.chatel.com mogen in geen geval geïntegreerd worden in de pagina's van een andere site. Tenzij per geval een specifieke vergunning kan worden verleend, is de deeplink-techniek volledig verboden. Het verzoek om een hypertext link aan te brengen op de site van het Châtel Tourisme dient per e-mail te gebeuren. Châtel Tourisme behoudt zich het recht voor om de verwijdering van een link te vragen indien zij van mening is dat de doelsite de aldus bepaalde regels niet respecteert.


Hypertext links


De chatel.com site biedt hyperlinks naar websites die gepubliceerd en/of beheerd worden door derden.
Voor zover er geen controle wordt uitgeoefend over deze externe middelen, erkent de gebruiker dat Châtel Tourisme geen verantwoordelijkheid aanvaardt voor de beschikbaarheid van deze middelen en niet verantwoordelijk kan worden gehouden voor de inhoud ervan.

Overmacht

Châtel Tourisme kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van overmacht of gebeurtenissen buiten haar controle.

 

Evolutie van onderhavig contract

Châtel Tourisme behoudt zich het recht voor om de voorwaarden en vermeldingen van dit contract te allen tijde te wijzigen.
De gebruiker wordt daarom geadviseerd om regelmatig de laatste versie van de Gebruiksvoorwaarden te raadplegen die beschikbaar is op de site www.chatel.com.
 

Looptijd en beëindiging

Deze overeenkomst wordt gesloten voor onbepaalde duur vanaf het gebruik van de dienst door de gebruiker.